rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Punten van discussie.
Inazuma
Berichten: 9326
Lid geworden op: 04 mei 2006, 00:00

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door Inazuma »

xml schreef:
14 jan 2020, 21:06
dus dat fietspad dat op een kruispunt doorloopt of niet, maakt dat uit?
Het maakt niets uit
Fietser heeft voorrang op afslaand verkeer

Geen idee waarom de rijprof hier een ander -en fout- idee heeft ...


Bestaat zelfs cassatie-rechtspraak over
Hoger dan dan gaat het niet in België :

fietser die rechtdoor gaat zonder fietspad (niet voor, op of nà kruispunt) heeft gewoon voorrang op afslaand verkeer

de rijprof
Medewerker
Berichten: 7612
Lid geworden op: 01 jul 2008, 00:24
Contacteer:

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door de rijprof »

Daarvoor moet de fietser langs rechts inhalen en dat is, buiten een aantal uitzonderingen, verboden.
http://www.derijprof.be - Zoekend kijken, doet je veiliger en vlotter rijden

FrederikVds
Berichten: 5
Lid geworden op: 23 jun 2009, 12:38

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door FrederikVds »

Na het einde van het fietspad, volgen automobilisten en fietsers hetzelfde deel van de weg. De automobilist die rechts wil afslaan, moet zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven. Concreet betekent dit dus dat de autobestuurder net voor het einde van het fietspad voorrang dient te verlenen aan de fietsers op dit fietspad die rechtdoor willen. Hij wilt namelijk zo rechts mogelijk gaan rijden op het wegdeel na het fietspad, en de fietsers die van het fietspad komen, willen dit ook en hebben voorrang.

Als de automobilist toch links naast die fietsers gaat rijden, dan is hij ofwel aan het inhalen, maar dan moet hij zich ervan vergewissen "dat hij zijn plaats rechts opnieuw kan innemen, zonder de andere bestuurders te hinderen", ofwel in meerdere files aan het rijden. In het geval dat hij in meerdere files wou gaan rijden is dit ofwel niet toegelaten volgens artikel 9.5, waardoor hij dus in overtreding is (fietsers die op dat moment rechts inhalen zijn evenwel in principe ook in overtreding), ofwel is dit één van de gevallen waarin dit wel toegelaten is, en in dat geval "wordt het sneller rijden van de voertuigen in een rijstrook of een file ten opzichte van de voertuigen in een andere rijstrook of file niet als inhalen beschouwd behalve voor de toepassing van artikel 17.2.5°." Fietsers mogen dan dus wel degelijk rechts voorbij die auto rijden. Als die auto op dat moment alsnog naar rechts wil om af te slaan, moet hij daarbij voorrang verlenen want "worden inzonderheid als manoeuvres beschouwd : van rijstrook of van file veranderen, [...]".

de rijprof
Medewerker
Berichten: 7612
Lid geworden op: 01 jul 2008, 00:24
Contacteer:

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door de rijprof »

@ FrederikVds, bedankt voor jouw toelichting.
Even op een rijtje zetten. Klopt het zo?
Fietspad loopt door > auto die rechts afslaat, moet aan de fietser voorrang geven.
Fietspad eindigt en loopt niet door over het kruispunt > auto die rechts afslaat, moet aan de fietser voorrang geven.
Geen fietspad (fietser rijdt gewoon rechts op de rijbaan) bij druk verkeer met meerder files moet de bestuurder die van rijstrook of file verandert, voorrang geven.
Geen fietspad (fietser rijdt gewoon rechts op de rijbaan) > auto die rechts afslaat, moet zo rechts mogelijk rijden, als hij zonder hinder voor die fietser is. Fietser blijft achter de auto of mag links inhalen.
http://www.derijprof.be - Zoekend kijken, doet je veiliger en vlotter rijden

FM
Berichten: 61
Lid geworden op: 18 sep 2007, 12:28

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door FM »

https://www.mobielvlaanderen.be/pdf/vad ... hfdst4.pdf

4.5.1.2 Kruising zonder verkeerslichten met voorrang van rechts
Randvoorwaarden
− Beide kruisende wegen zijn ongeveer gelijkwaardig voor alle verkeer.
− Veelal gaat het om kruisingen in een verblijfsgebied (maximum 50km/u).
Ontwerpaanbevelingen
− Voorrang van rechts, ook voor fietsers.
− Verkeersmenging op het kruispunt zelf.
− Bij aanwezigheid van fietspaden of -stroken op de toevoerstraten: de fietspadmarkering stopt
voor het kruispunt (mits veilige overgang naar menging).
− Zo nodig: attentieverhoging en snelheidsremming (v.b. een plateau accentueert de gelijkwaardigheid der toevoerstraten).
− Wanneer een fietspad op één van beide assen onderdeel is van een belangrijke fietsverbinding,
kan het nodig zijn dat dit fietspad continuïteit krijgt op het kruispunt. Dit kan enkel wan- neer deze
as voorrang krijgt op de andere. Wat geldt voor de fietser geldt ook voor de andere
weggebruikers (zie 4.5.1.1).
Kennis is de basis waarop ervaring wordt gebouwd!

Inazuma
Berichten: 9326
Lid geworden op: 04 mei 2006, 00:00

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door Inazuma »

Ik kan u enkel afraden de publicaties van de Vlaamse Overheid te gebruiken om aan te geven hoe het zou moeten.

Deze overheid is de grootste overtreder van haar eigen regels, én van de verkeerswetgeving ...


Je gaat massa's situaties vinden waar dit niet klopt.
Het klopt ook niet met eerder gegeven "richtlijnen" , waarvan de gevolgen nog steeds aanwezig zijn in straatbeeld
bvb doortrekken van fietspad over kruispunt met voorrang van rechts.


hoewel intussen alle 3 de gewesten doortrekken van fietspad dan via richtlijnen ontmoedigen, liggen ze er nog steeds, en brengen lokale wegbeheerders ze nog steeds aan op kruispunten met VVR ... én ze veranderen de voorrangsregeling daar (tenzij er verkeersteken B17 Afbeelding staat) door de verkeersREGEL Art 12.4bis

https://wegcode.be/wetteksten/secties/k ... /171-art12

12.4bis. De bestuurder die een trottoir of een fietspad oversteekt, moet voorrang verlenen aan de weggebruikers die overeenkomstig dit besluit gebruik maken van het trottoir of fietspad.

Cassatie heeft overigens al geoordeeld dat in een situatie met afslaand verkeer, het de voorrangsplicht bij richtingsverandering is die de voorrang regelt.

FM
Berichten: 61
Lid geworden op: 18 sep 2007, 12:28

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door FM »

Het was mijn bedoeling om een dimentie aan de discussie toe te voegen namelijk de voorrangsregeling op een kruispunt met "voorrang aan rechts" waar het fietpad onderbroken wordt voor het kruispunt. Fietsers denken in zulke gevallen vaak en ten onrechte "voorrang" te genieten.

zie ook https://webshop.vias.be/frontend/files/ ... etspad.pdf : 3.3.2. Voorrang van rechts
In geval van voorrang van rechts wordt het gemarkeerd fietspad onderbroken voor het kruispunt (vóór het zebrapad indien aanwezig) en wordt het hernomen voorbij het kruispunt (voorbij het zebrapad).

Vlaanderen en België bij uitbreiding ligt vol vanan situaties waar gegeven richtlijnen niet kloppen en waar zelfs het verkeersreglement geen oplossing biedt, maar in een gedachtenwisseling over zulke situaties mogen alle elementen aan bod komen.

Om echter terug te komen tot de kern van het eerst gestelde probleem "voorrang op rechts afslaande auto": alles zal afhangen van de plaatsgesteldheid. Loopt het fietspad werkelijk door tot aan het kruispunt, of eindigt het op voldoende voldoende afstand vóór het kruispunt zodat reglementair voorsorteren voor de autobestuurder mogelijk is en waar bevindt de fietser zich ten opzichte van de autobestuurder die wil afslaan.
Al deze elementen zullen moeten in overweging worden genomen. Een eenduidig antwoord is er niet (cfr. redenering FVds).
Kennis is de basis waarop ervaring wordt gebouwd!

Inazuma
Berichten: 9326
Lid geworden op: 04 mei 2006, 00:00

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door Inazuma »

FM schreef:
16 jul 2020, 21:35
Het was mijn bedoeling om een dimentie aan de discussie toe te voegen namelijk de voorrangsregeling op een kruispunt met "voorrang aan rechts" waar het fietpad onderbroken wordt voor het kruispunt. Fietsers denken in zulke gevallen vaak en ten onrechte "voorrang" te genieten.
1 van de problemen als men steeds meer verkeersregels toevoegt die voorrang wijzigen ...

Zelfs de Vlaamse overheid interpreteerde dit fout ...
Resultaat:
alle fietspaden dwars over wegen die voorrang hebben zijn weg (oversteekplaatsen bijna idem)
Ook waar ze nodig zijn om fietsers een juridische plaats op de weg te geven (dubbelrichtingsfietspaden)


Om echter terug te komen tot de kern van het eerst gestelde probleem "voorrang op rechts afslaande auto": alles zal afhangen van de plaatsgesteldheid.
Tenzij de fietser een B1 (omgekeerde driehoek) of B5 (stop) voorgeschoteld krijgt - en wanneer het afslaand verkeer op de rijbaan die niet eveneens heeft- moet afslaand verkeer voorrang verlenen aan fietser die rechtdoor rijdt.

Altijd.
Ongeacht plaatsomstandigheid.

Zonder dat voorrangsborden wat veranderen, is er geen plaatsgesteldheid die daar iets aan kan veranderen.


Wegcode stelde dat al duidelijk voor weggebruikers op "andere weggedeelten"
Cassatie heeft die interpretatie al heel lang geleden uitgebreid naar een fietser op dezelfde rijbaan waarvan de afslaande auto vertrekt.
Wegcode werd uiteraard nooit in die zin aangepast ...

GRO
Administrator
Berichten: 11650
Lid geworden op: 26 mar 2005, 00:00

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door GRO »

Toch een vraagje aan Rijprof en de anderen.

Stel, een rijbaan zonder fietspad.
Je nadert met je auto een kruispunt waar je naar rechts wilt afslaan. Nabij dat kruispunt rijdt rechts van jou op de rijbaan een fietser die gewoon het kuispunt wil oversteken.
Is het dan niet zo dat jij met je auto de fietser moet laten voorgaan en dat niet de fietser in de rem moet gaan opdat jij naar rechts zou kunnen afslaan.

Nu hetzelfde voorbeeld, maar op de rijbaan is een fietssuggestiestrook geschilderd.

Inazuma
Berichten: 9326
Lid geworden op: 04 mei 2006, 00:00

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door Inazuma »

GRO schreef:
17 jul 2020, 14:29
Stel, een rijbaan zonder fietspad.
Je nadert met je auto een kruispunt waar je naar rechts wilt afslaan. Nabij dat kruispunt rijdt rechts van jou op de rijbaan een fietser die gewoon het kuispunt wil oversteken.
Is het dan niet zo dat jij met je auto de fietser moet laten voorgaan en dat niet de fietser in de rem moet gaan opdat jij naar rechts zou kunnen afslaan.
Die fietser heeft idd gewoon voorrang

Nu hetzelfde voorbeeld, maar op de rijbaan is een fietssuggestiestrook geschilderd.
Aangezien die juridisch niet bestaat, verandert ze ook niks

Fietser heeft gewoon voorrang

FM
Berichten: 61
Lid geworden op: 18 sep 2007, 12:28

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door FM »

GRO schreef: ↑vr jul 17, 2020 2:29 pm
Stel, een rijbaan zonder fietspad.
Je nadert met je auto een kruispunt waar je naar rechts wilt afslaan. Nabij dat kruispunt rijdt rechts van jou op de rijbaan een fietser die gewoon het kuispunt wil oversteken.
Is het dan niet zo dat jij met je auto de fietser moet laten voorgaan en dat niet de fietser in de rem moet gaan opdat jij naar rechts zou kunnen afslaan.
Hoe "nabij" is dat? Kan de autobestuurder de fietser op een reglementaire wijze nog inhalen of niet?
Indien neen, dan moet de autobestuurder voorrang verlenen aan de fietser. De autobestuurder mag de andere bestuurders die op normale wijze rijden op de openbare weg die hij gaat verlaten, niet in gevaar brengen (art. 19.2.2°).
Indien ja, dan moet de autobestuurder na het inhalen en ter voorbereiding van de richtingsverandering zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan blijven. De fietser mag dan niet meer langs rechts inhalen (de autobestuurder laat daar dan ook best geen ruimte voor) en kan dan ook geen voorrang claimen indien hij dat wel zou doen.
Nu hetzelfde voorbeeld, maar op de rijbaan is een fietssuggestiestrook geschilderd.
Een fietssuggestiestrook maakt deel uit van de rijbaan. Of die er is of niet maakt geen verschil met voorgaande.

Betreffende mijn voorgaande post. Ieder zijn mening. Eén ding is duidelijk de wegcode biedt geen VEILIGE oplossing voor ALLE problemen in het verkeer en voor mistoestanden die door wegbeheerders worden gecreëerd.

Er wordt nogal vaak geschermd met uitspraken van het Hof van Cassatie, echter Cassatie spreekt zich niet uit over de inhoud van de feiten (de grond van de zaak), maar gaat na of rechters van andere rechtbanken de wetten en rechtsregels correct hebben geïnterpreteerd of toegepast. Dat uitspraken van Cassatie vaak richtinggevend zijn voor de interpretatie van het recht bij betwistingen, betekent nog niet dat zij "dwingend " zijn. Een rechter kan wel naar een bepaald arrest van het Hof van Cassatie verwijzen wanneer hij een zaak krijgt voorgelegd die gelijkenissen vertoont met een al beslechte zaak, maar MOET dat niet. Hij oordeelt immers soeverein over elke zaak afzonderlijk. Ik zie dan ook geen enkele reden waarom deze uitspraken DWINGEND zouden zijn voor de interpretatie van de wegcode voor de doorsnee bestuurder.
Kennis is de basis waarop ervaring wordt gebouwd!

Inazuma
Berichten: 9326
Lid geworden op: 04 mei 2006, 00:00

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door Inazuma »

FM schreef:
17 jul 2020, 21:18
De fietser mag dan niet meer langs rechts inhalen (de autobestuurder laat daar dan ook best geen ruimte voor) en kan dan ook geen voorrang claimen indien hij dat wel zou doen.
Is er nog sprake van inhalen als een auto zo traag rijdt dat een fietser sneller is ... :?:

Er wordt nogal vaak geschermd met uitspraken van het Hof van Cassatie, echter Cassatie ...) gaat na of rechters van andere rechtbanken de wetten en rechtsregels correct hebben geïnterpreteerd of toegepast.
En Cassatie vernietigde zo een vonnis waarbij een rechtdoorfietsende fietser geen voorrang kreeg ... omdat het Hof oordeelde dat de rechter de wetgeving niet volgde.

Dat uitspraken van Cassatie vaak richtinggevend zijn voor de interpretatie van het recht bij betwistingen, betekent nog niet dat zij "dwingend " zijn.
Niet dwingend, maar ze niet toepassen leidt dan vaak wel tot Cassatieberoep en vervolgens vernietiging van het vonnis, wegens niet naar recht ...

Zolang politiek bezig is met steeds meer rommelregeltjes invoeren ipv de basics correct in wegcode krijgen, zal deze discussie blijven bestaan.


Ik volg Cassatie in deze.

Wie desondanks toch wat anders wil doen, zal zelf moeten opdraaien voor de gevolgen ...

FM
Berichten: 61
Lid geworden op: 18 sep 2007, 12:28

Re: rechtsaf slaan als er ook een fietsstrook is

Bericht door FM »

Is er nog sprake van inhalen als een auto zo traag rijdt dat een fietser sneller is ... :?:
16.1. Het inhalen geldt slechts ten aanzien van bestuurders die in beweging zijn. (Hoe snel of traag deze rijden is niet belangrijk er zijn ten andere fietsers die sneller rijden dan auto's die vertragen als voorbereiding op een richtingsverandering. :!: )
En Cassatie vernietigde zo een vonnis waarbij een rechtdoorfietsende fietser geen voorrang kreeg ... omdat het Hof oordeelde dat de rechter de wetgeving niet volgde.
Het gaat bij Cassatie altijd over één welbepaalde situatie waarbij ALLE argumenten en omstandigheden worden geanalyseerd en op zuiver juridische gronden worden beoordeeld waardoor een vonnis voorafgaand geveld vonnis wordt vernietigd. En sta mij toe dat ik bij sommige uitspraken ook mijn bedenkingen heb, maar het staat u vrij daar een andere mening over te hebben.
Kennis is de basis waarop ervaring wordt gebouwd!

Plaats reactie