Plaatsen van nieuw verkeerslicht voor voetgangers gaat grandioos de mist in